top of page

Usługi

06. Komunikacja wewnętrzna.

Komunikacja wewnętrzna.

Mówiąc o komunikacji często słyszymy, że "nie działa" jak trzeba. W problematycznych sytuacjach zgania się na nią odpowiedzialność za problemy w przepływie informacji. Jednak za komunikacją stoją ludzie, którzy w sposób werbalny lub niewerbalny komunikują się ze sobą. 

Gdy komunikacja wewnątrz firmy nie działa dochodzi do wielu problemów, których w normalnym trybie można uniknąć oszczędzając m.in. czas, nerwy i eskalację konfliktów w strukturze firmy. Zdajemy sobie sprawę, że zła komunikacja lub jej brak w pewnym sensie tworzy ogromne blokady. Im więcej problemów tym mniej efektywności i chęci do rozwiązywania spornych sytuacji. Kiedy pracownicy są obciążenie konsekwencjami braku komunikacji na szczeblu zarządczym rodzą się kolejne bariery. W analogicznej sytuacji może znaleźć się również personel wyższego szczebla. 

Nasze doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi z wiedzą psychologiczną pozwala na wypracowanie pomostu między podmiotami, w których występują problemu komunikacyjne. Wdrożenie pasujących metod sprawi, że dotychczasowe problemy w komunikacji znikną. 

  • Instagram HPC HR & PR Consulting
  • Facebook HPC HR & PR Consulting
Obserwuj nas na Instagramie i Facebooku!
powierzchni marmuru
powierzchni marmuru
bottom of page