top of page

Usługi

10. Audyt oraz audyt mobbingowy.

Audyt i audyt mobbingowy.

Aby przejść do audytu mobbingowego musimy wyjść od tego, czym jest audyt? Audyt jest niezależną oceną danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu. Badając dany przedmiot ustalamy, czy jest zgodny z określonymi standardami lub przepisami w danej strukturze. Podczas audytu ocenia się pracowników, ale także personel wyższego szczebla. Chodzi o to, aby ustalić, czy pracownicy radzą sobie z kompetencjami, które na co dzień charakteryzują ich stanowisko. W audycie nie chodzi o to, aby wskutek oceny eliminować pracownika ze środowiska pracy. Wręcz przeciwnie. Audyt pomaga w określeniu, czy pracownik odnajduje się pełniąc daną funkcję.

W audycie mobbingowym istotne jest ustalenie, czy w konkretnym przedsiębiorstwie dochodzi do nadużyć względem pracowników. Część osób nie zawsze potrafi trafnie określić, czy np., przełożony lub koleżanka z pracy na tym samym stanowisku stosuje wobec niego mobbing. Przedłużający się stan ciągłej krytyki i niestosownych zachowań rzutuje na zdrowie psychiczne. Nasze przygotowanie psychologiczne pomoże pracownikom radzić sobie z mobbingiem oraz wypracować mechanizmy, aby go unikać.

Z uwagi na wykształcenie jednego z członków naszego zespołu jesteśmy w stanie świadczyć konsultacje osobom, które doświadczają mobbingu.

Jeśli doświadczasz przemocy psychicznej lub znajdujesz się w kryzysie psychicznym niezwłocznie skontaktuj się z przedstawicielam linii wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego. Linia jest całodobowa i bezpłatna dla osób dzwoniących.

Telefon do centrum wsparcia osób w kryzysie zdrowia psychicznego.
  • Instagram HPC HR & PR Consulting
  • Facebook HPC HR & PR Consulting
Obserwuj nas na Istagramie i Facebooku!
powierzchni marmuru
powierzchni marmuru
bottom of page